RLA

Rosanna Lariella Antonsdotter
Posts Favorites
23 0
0 0
Joined Last Seen
1 year ago 1 month ago
https://www.antonsdotter.com/
rss feed

chirbits

  Lariella- Medkänslans ängel. antonsdotter.com

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Ärkeängel Rafael. antonsdotter.com

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Ärkeängel Uriel- Förlåtelsens ängel

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Ärkeängel Mikael- Beskyddarens ängel

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Ärkeängel Gabriel- Kreativitetens ängel

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Övning till insikt från boken "Genom betraktarens ögon"

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  EFT- När man känner sig obekväm med sin kropp (vid övervikt)

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  EFT- Vid ekonomisk oro

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  EFT- Att komma vidare

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  EFT- Att lämna gamla mönster och trosuppfattningar och skapa nya

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  EFT- Att göra sig fri från det förflutna

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Från yttre kontroll till kärlek

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Från påverkan utifrån till inre övertygelse

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Från ensamhet till tro och tillit

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Från inre splittring till närvaro

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Från osäkerhet till hopp

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Från rädsla till frid

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Rörelsemeditation för rörelsefrihet

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Medveten kroppsavspänning

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Andningsmeditation

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Meditation- Att släppa det förflutna

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit

  Änglameditation

00:00:00
00:00
RLA  1 year ago Chirbit
 
-